Google+ Barcelona: Las crónicas de Thot: Que no torni a passar a Barcelona.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Que no torni a passar a Barcelona.

La vila romana de la Sagrera és un jaciment arqueològic trobat el juny del 2011 durant la construcció de l'estació de l'AVE de la Sagrera, a Barcelona. El jaciment està situat en la confluència dels barris de la Sagrera i la Verneda. Degut a la construcció de l'estació i per decisió de l'Ajuntament de Barcelona, el jaciment està sent colgat de ciment per a la construcció d'un accés per cotxes a l'estació.
La vila, de considerables dimensions (1.100m²), està conformada per diverses construccions, termes, piscines i diverses canalitzacions aqüíferes. La troballa més important trobada al jaciment ha estat un mosaic de 50m² que està sent restaurat i, probablement, en el futur serà exposat en el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.Segons els experts municipals, una part de la vila (sector nord) correspon a un espai ornamental similar a un santuari mitològic dedicat a les ninfes, amb una sèrie d'habitacions disposades en bateria. A més del sector nord, hi ha una gran part central (atri) al voltant del qual es distribueixen les edificacions de la part edificada de la vila. Entre altres habitacions, hi ha les restes del que podria ser una sala d'aspecte ostentós destinada possiblement a reunions i recepcions. Finalment, en el sector sud hi ha el recinte termal, on s'ha identificat una piscina d'aigua freda (frigidari) i altra d'aigua calenta (caldari) amb la seva cambra d'acumulació d'aire procedent d'un forn.

Es calcula que la vila fou construïda amb anterioritat al segle IV aC, però per la troballa de fragments de ceràmica alt-imperial i altres indicis es creu que la vila que fou usada durant un llarg període posterior (probablement fins els segles IV-V dC).

Malgrat la previsibilitat de la troballa, segons alguns experts, les administracions públiques no van adoptar cap mesura preventiva fins que ja va ser impossible no colgar totes les troballes sota l'"accès mar" per cotxes a l'estació de l'AVE de la Sagrera. L'excavació es va dur a terme durant tres mesos per 7 arqueòlegs i 58 auxiliars, pagada completament per l'empresa pública Adif amb un pressupost de 750.000 € (el projecte dels accessos ascendí a 222 milions d'euros i el de l'estructura de l'estació a 366 milions).

Blogs colaboradores firmantes del Manifiesto por la coservación de la villa romana.